Saunabaden tijdens de zwangerschap

Ongeveer zeven miljoen mensen zijn in ons land vertrouwd met de sauna vanwege de daarmee verbonden voordelen voor de gezondheid en er zijn talloze vrouwen, die het saunabaden tijdens de zwangerschap voortzetten. Voor deze vrouwen kan men een groot aantal redenen opnoemen, die het gebruik van de sauna in deze tijd nadrukkelijk aanbevelen:

  • Steun bij de regulering van de „waterhuishouding“
  • Verwijderen van stofwisselslakken uit het bloed van het kind
  • Door oefenen veranderingen in de verdeling van het bloed en aanpassing bloedcirculatie
  • De geboorte gaat gewoon makkelijker


Sauna voor vrouwen in verwachting en baby’s – gezond en ontspannend!

Bent u in verwachting en wilt u naar de sauna? Geen probleem! Wie een baby verwacht, is niet ziek en mag daarom ook baden in de sauna. Regelmatig naar de sauna ontspant de spieren en zorgt dat ze niet verkrampt raken, ook in het bekkengebied. Dit maakt de geboorte een stuk makkelijker. In Finland zweten zelfs zuigelingen in de sauna en voelen zich er goed bij. Men moet echter wel een aantal regels in acht nemen.

Dan weer vrolijk, dan in de put. De ziel lijkt vaak in een soort achtbaan te zitten tijdens de zwangerschap. Aan de ene kant verheugt men zich op het kind, aan de andere kant vreest men de last van de daadwerkelijke geboorte. Dan kan een saunabad bijna een wonder bewerkstelligen. In de goede warmte ontspannen de spieren en de zenuwen komen tot rust. Kalmte en optimisme keren terug. Een kind krijgen – wat is er op deze wereld mooier?

Vrouwen die regelmatig van de sauna gebruik maken, hebben vaak minder problemen tijdens de zwangerschap. Verder wordt de afweer versterkt. Door het wisselen van warmte koude wordt de doorbloeding gestimuleerd. Dat is voor zwangere een zegen: „De baby wordt steeds maar groter en zwaarder. Daardoor wordt de druk op de aderen hoger. Spataderen en trombose kunnen het gevolg hiervan zijn. Door regelmatig de sauna te bezoeken kan dit voorkomen worden“, verklaart professor doctor Eberhard Conradi, voorzitter van de Duits saunabond.

Bijzonder positief: de vrouwelijke sauna-fans hebben duidelijk een makkelijker en korter durende geboorte. Dat menen in ieder geval onderzoekers uit Finland. En die kunnen het weten: in het land van oorsprong van de sauna gaan zwangere vrouwen tot kort voor de bevalling naar het zweetbad. Vroeger kwamen daar zelfs vele baby’s in de sauna ter wereld!

Bij te vroege weeën zijn sauna’s echter zeker taboe. Fundamenteel geldt bij ziekten tijdens de zwangerschap: voor naar de sauna te gaan uw dokter raadplegen! Dat geldt ook bij schimmelinfecties.

Ter geruststelling: een gevaar voor baby’s in de buik van de moeder is er op geen enkel moment. „Met gezondheidsproblemen is pas vanaf temperaturen in het lichaam te rekenen bij meer dan 40 graden Celsius. Dergelijke hoge kerntemperaturen worden gewoon door naar de sauna gaan niet bereikt. Daarvoor is op grond van onze aanbevelingen de tijd dat men zich in de sauna ophoudt, gewoon veel te kort“, zo weet Rolf A. Pieper, bedrijfsleider van de Duitse saunabond uit Bielefeld.

Is de baby werkelijk ter wereld gekomen, dan is er niets op tegen, dat de nieuwe ouders met hun kroost naar de sauna gaan. Een onderzoek van Otto von Guericke (universiteit Magdeburg) toont dat duidelijk aan: voor zuigelingen na de derde levensmaand is de warmte en de afkoeling daarna goed. De wetenschappers hebben zuigelingen na de derde levensmaand gedurende weinig minuten in de sauna geplaatst – natuurlijk bij papa of mama op schoot. „Het ging daarna bijzonder goed met de zuigelingen“, zo verheugt professor dokter Gerhard Jorch zich, directeur van de Maagdeburgse universiteitskliniek voor kinderen.

Andere onderzoeken beamen die positieve werking op de gezondheid van de sauna. Bij de kinderen wordt de bloedcirculatie naar het hart gestimuleerd en de afweer wordt geactiveerd. Bij „saunakinderen“ wordt veel minder problemen aan de ademhalingswegen vastgesteld, net zoals geld voor bronchitis, astma en griepklachten“, zo bevestigt professor dokter Conradi. Ook goed is: na de sauna zijn de baby’s ontspannener en ze slapen beter – dan komt opnieuw de ouders ten goede, die meest in de eerste maanden chronisch overbelast zijn en ook in de nacht niet tot rust komen.

Ettelijke saunabedrijven in Duitsland hebben zich op grond hiervan speciaal op de sauna voor zuigelingen en kleine kinderen ingesteld met bijzondere tijden waarop men kan baden en speciale kuuraanbiedingen, die goed bezocht worden. Anders is het bij openbare, niet-gespecialiseerde saunabaden gewoonte, dat kleine kinderen pas na het derde levensjaar meegenomen worden. Dan zijn de kinderen meestal “droog”.